Giới thiệu

Nhóm các chuyên gia hàng đầu về sale và markteing và các chủ doanh nghiệp thành công sẽ giúp bạn tìm ra đúng thị trường nào là thị trường của bạn, đưa ra thông điệp truyền thông cho từng sản phẩm, về sự khác biệt của sản phẩm. Giấc mộng kinh doanh của bạn không chỉ còn là ước mơ, mà bạn sẽ hiểu sâu sắc về những gì bạn muốn và bạn cần hỗ trợ gì. niche market, to create your unified message and to get your own audience by sharping your differences. Your dream business shall be no longer just dream with their real deep understanding and helps.

Các chuyên gia của chúng tôi

Bạn sễ tìm thấy một loạt các chuyên gia về bán hàng, động lực bán hàng, marketing tư vấn, giúp bạn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Bạn sẽ khắc saau sự khác biệt sản phẩm của bạn trong lĩnh vực. Bạn sẽ tìm được nhà tư vấn, nhà huấn luyện, người hướng dẫn để hõ trợ bạn xây dựng giá trị bản thân cũng như thực hiện kế hoach kinh doanh của mình.

Matthew Pollard

He’s one of the most brilliant marketing minds I’ve ever talked to. I’ve worked with many, but none like him.

Download

Growth Architect, Growth Management

Price shouldn’t be the only thing you’re competing on!

It shouldn’t be, but it is for many. While it does work for some select businesses, it simply isn’t sustainable for many.

If you rely too much on price in order to remain competitive, it’s time to change the way you view your business, your marketing strategy and your sales process. The Experts shall work with you to find our our truly difference and build your own growth path.

Price is no longer the only factor you have to compete on!

Our books, webinars, courses and more

Ready for more great resources? Get the book that makes sales easier, the program that catapults your business into Growth, and the tools to build your systematical marketing/sale teams.

Contact us

Tin tức và sự kiện

New DISC360° and team conflict solution

New DISC360° and team conflict solution

How to control teenage conflít

Giải quyết mâu thuẫn tuổi teen

Insurance sale conversion skills

Kỹ năng chốt bảo hiểm

To have your free assessment of your sale staffs and the real picture of your sale team, please subscribe for 24 hour report of your company sale team.